Provedení supervizního posouzení materiálu "Sanace silně kontaminovaných vod projektu NOLO - sanace solanek"

objednatel

DIAMO, s.p.

lokalita    

pracoviště DIAMO, s.p. - Ostrava, Stráž p. Ralskem

obor činnosti

supervize

popis činnosti 

Odběr a analýzy vzorků podzemních vod, monitoring hladin podzemní vody, rešerše archivních materiálů, matematické modelování, vyhodnocení prací a expertíza stavu a vývoje kontaminace saturované zóny, posouzení odborných návrhů technických opatření, návrh dalšího sanačního postupu