O společnosti

Společnost EUROGAS a.s. byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost Energie - staveb­ní a báňské a.s. Po svém vzniku se soustředila na geologický průzkum a posouzení možnosti těžby hořlavých plynů z uhelných ložisek v ČR a související problematiku výzkumu a vývoje pro potenciální těžbu metanu.

Společnost se dlouhodobě zabývá zajišťováním a likvidací starých důlních děl. V posledních několika letech se pozornost společnosti zaměřuje na sanaci starých ekologických zátěží, průzkumy a monitoring kontaminace, analýzy rizik a související ekologické služby. Součástí odborného týmu společnosti jsou zejména specialisté z oboru geologie, hydrogeologie a báňského inženýrství s příslušnými oprávněními a autorizacemi.

Klienty společnosti jsou státní instituce, privátní investoři i soukromé osoby.

Všem klientům poskytuje společnost profesionální služby na základě dlouholetých zkušeností a individuálního přístupu.