Compliance program

Etický kodex

Etický kodex definuje základní hodnoty a firemní kulturu společnosti EUROGAS a.s., která je postavena na nejvyšších etických principech a jejímž cílem je dodržování právních předpisů, dodržování pracovních a lidských práv všech jejích zaměstnanců, plnění závazků společnosti EUROGAS a.s., stejně jako předcházení případným škodám a postihům vůči společnosti EUROGAS a.s. a zároveň předcházení protiprávnímu či neetickému jednání.

Kodex se vztahuje a musí být dodržován všemi zaměstnanci společnosti EUROGAS a.s. bez ohledu na jejich status či pracovní zařazení. Základní principy a pravidla chování uvedené v tomto Kodexu se pak přiměřeně vztahují i na obchodní partnery společnosti EUROGAS a.s. a další subjekty, s nimiž společnost EUROGAS a.s. spolupracuje.

Etický kodex

Dojde-li k neetickému či protiprávnímu konání, zavazuje se společnost EUROGAS a.s. vyvinout maximální úsilí k jeho zjištění a účinnému zamezení či odvrácení jeho následků a náležitému prošetření jeho příčin.

Ohlásit protiprávní konání či porušování základních principů a pravidel chování uvedených v Etickém kodexu ze strany jakékoliv osoby, jenž souvisí s podnikatelskou činností společnosti EUROGAS a.s., je možné prostřednictvím následujících anonymních nástrojů:

  • schránka, určená k podání podnětu v „papírové podobě“, která je umístěna jak v sídle mateřské společnosti Energie – stavební a báňská a.s., tak i na adrese jejího generálního ředitelství (viz http://www.energie-as.cz/kontakt.html?id=6)
  • e-mailová zpráva odeslaná na adresu: eticka.linka [zavinac] enas.cz
  • telefonní linka:  +420 244 402 288
  • Anonymní zprávu na email eurogas [zavinac] eugas.cz lze zaslat z formuláře na straně http://eurogas-as.cz/kontakty. Do pole "Vaše jméno" napište cokoliv a do "Vaše e-mailová adresa" vyplňte eurogas [zavinac] eugas.cz.