VÚ Libavá - Ochranné valy PS Daskabát - 3. etapa odstranění stavby

objednatel

Ministerstvo obrany

lokalita

Vojenský újezd Libavá, pěchotní střelnice Daskabát

obor činnosti

sanace ekologických zátěží, stavební práce

popis

odstranění ochranného valu v prostoru pěchotní střelnice Daskabát z důvodu obsahu nevhodných nebo kontaminovaných materiálů a různých druhů odpadů zjištěných na lokalitě analýzou rizik v roce 2010; 3. etapa stavby zahrnuje přetřídění zbylé části pravého valu a úpravu celého zemního tělesa pravého valu do pravidelného tvaru; součástí prací jsou odběry vzorků materiálů, analýzy složení a míry kontaminace a následná likvidace odpadů nevyhovujících pro dobudování valů