BRUSNÉ – vrt BR 3, hydrogeologický průzkum

objednatel

Obec Brusné

lokalita

k.ú. Brusné, okres Kroměříž

obor činnosti

Geologické a hydrogeologické práce

popis

provedení hydrogeologických průzkumných prací pro vybudování nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod, vyhlouben průzkumný vrt hl. 93 m vč. výstroje a zatěsnění, provedena hydrodynamická zkouška a laboratorní rozbory kvality vody, hydrogeologické práce, vrt splňuje požadavky na využití pro zásobování obyvatelstva obce pitnou vodou při doporučeném čerpání 0,65 l/s